İsim Tescili - Zonguldak Patent Zonguldak Paten; isim tescili, isim patenti nasıl alınır, Firma, şirket, marka isim tescil nedir, şartları, maliyetleri, istenen belgeleri bulabilirsiniz.
İsim Tescili - Zonguldak Patent
Sosyal İletişim Kanallarımız Gazipaşa Cd. 67030 Zonguldak +90 212 212 35 17 Zonguldak Patent Logo
Zonguldak Patent
Zonguldak Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Gazipaşa Cd. 67030 1790 Merkez Zonguldak


İsim Tescili


İsim Tescili

Zonguldak Patent olarak, isim tescili için hem ilgili marka isminin tescil kriterlerine sahip olup olmadığı hem de güçlü marka algısı yaratıp yaratmayacağı konularında konusunda uzman marka danışman ve marka vekillerince danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Zonguldak Patent olarak mutlaka, isim tescili için seçilen firma, şirket veya markanın önceden tescilli marka isimleriyle, yani önceki isim hakkı ile aynı veya benzerlerinin olup olmadığı, karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratan marka isimlerinin olup olmadığının ve hatta çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığını marka sorgulama ve isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz. 

Öncelikle Zonguldak Patent marka danışmanlarınca  ayrıntılı incelenen marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini marka tescilbaşlıklı yazımızdan ve marka araştrma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka tescil sorgulama nedir ve nasıl yapılmalıdır başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.. 

Şahıs isimleri ve/veya isim ve soyadı birlikte marka tescili yapılarak ilgili mal ve hizmet grupları için koruma altına alınabilir. İlgili isim veya isim ve soyadı ile oluşturulan bileşke marka kayıtlı mal ve hizmetlerde aynı ismi taşıyan şahıs/şahıslar tarafından da tescil edilmedikçe kullanılamaz.


ZONGULDAK PATENT | İSİM TESCİLİ NASIL ALINIR

ZONGULDAK PATENT | İSİM TESCİLİ NASIL ALINIR


İsim tescili almak için öncelikle tercih edilen isimlerin nitelikleri ve markalaşmaya uygun olup olmadığı mutlaka gözetilmelidir. Ayrıca isim tescil başvuru öncesi mutlaka önceden aynı/benzer isimlerin tescilli olup olmadığı araştırılmalıdır. Uzman tarafından İsim sorgulama sonucunda bir başkası adına aynı/benzer tescillerin olmaması halinde, konusunda deneyimli ve bilgili marka ve patent vekilleri aracılığıyla  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru ve tescil işlemlerine başlanmalıdır.


Zonguldak Patent olarak özellikle soyad isimlerin sıklıkla marka olarak kullanılması nedeniyle aynı ad/soyad isimlerinin veya ikisinin bir arada aynı mal ve hizmet gruplarında farklı yörelerde kullanıldıklarını biliyoruz. Şimdilik herhangi bir sorun yaşanmaması sonradan da bir sorun yaşanmayacağı anlamına gelmemelidir. Özellikle de tescil edilmiş (yani patentlenmiş) isimlerin kendi isim ve soy isimleriniz olsa bile kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edileceğinden ciddi manevi ve maddi kayıplar sebebiyet verebilir.

Zonguldak Patent olarak bir kısım mal ve hizmetler hariç şahıs isim ve soy isimlerinin firma, şirket ve  marka olarak kullanılmasını önermiyoruz. Şahıs isim ve soy isimlerinden oluşturulmuş markalara bilinirlik kazandırmak ve ayırt edicilik kazandırmak veya ticareti yapılan mal ve hizmet gruplarıyla ilişkilendirmek oldukça güçtür.

 

Zonguldak Patent Olarak gerçekten kendi isim ve soy ismi ile ünlenmiş veya üretilen ürün ve hizmetlerin kişinin yetenekleriyle özdeşleşmesi halinde örneğin, ressamlar, tasarımcılar, sanatçılar vb. alanlarda faaliyet gösteren şahısların isim ve soy isimleriyle marka oluşturması halinde bu bilinirlikten oldukça yarar sağlayabilir. Ancak şöhretli ve tanınmış kişilerin isimlerinin bir başkası tarafından tescili ve kullanılması aynı etkiyi yaratmayacağı da unutulmamalıdır.

Zonguldak Patent olarak iştiraki olduğumuz Etkin Patent ve 70 çözüm ortağımız ile birlikte yürüttüğümüz marka şehir projesi kapsamında yerel isimlerinin gelecekte çok önemli kazanımları olacağını, özellikle o yöre ile ünlenmiş veya ünlenme ihtimali olan isimlerin çok önemli marka değerleri olacağını öngördüğümüzden, ilgili yöre ile ünlenmiş mal ve hizmet grupları için isim tescili yapılmasını öneriyoruz. Bu arada çözüm ortağımız Etkin Patent uzmanlarınca hazırlanmış isim tescili başlıklı yazının da incelenmesini öneriyoruz.

 

Başka bir coğrafi bölgede ünlenmiş yöresel bir ürünün bir başka yörede marka olarak kullanılmasının yarardan çok zarar verebilir. Dolayısıyla isim tescili yapılacak marka seçiminde çok dikkatli olunması gerekir. Bugün için konumlandırılan marka isimlerinin bir değeri olmayabilir ama gelecekte oldukça değerlenebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Zonguldak Patent marka isim tescillerinin yanı sıra gelecek öngörüleri üzerine yaratıcı projelerle konumlandırılmış yeni marka isimlendirme çalışmaları da yapmaktadır.


Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺1.525  
BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺4.245

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


ZONGULDAK PATENT | İSİM PATENTİ NASIL ALINIR


İsim patenti şirket veya firma isimlerinin veya mal ve hizmetlerde kullanılacak marka isimlerinin tescil yoluyla korunması ve hak sahibi olma anlamında algılanmakta ve  kullanılmaktadır. Yani isim patenti demek aslında marka tescili demektir.


Hemen hatırlatmak isteriz ki, alan adları, Ticaret Odalarına kayıt tescil koşulları ile marka tescil koşulları oldukça farklılık arz etmektedir.

İSİM PATENTİ NEDİR


İsim Patenti, şirket ve firmalar için kullanılan unvanlar, alan adları (domainler) ismin kullanılacak mal ve hizmetlerde  marka tescil yoluyla tescil ve korunması anlamında kullanılmaktadır.

İSİM PATENTİ ALMA

Marka niteliğinde kullanılacak isimlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, kayıtlı mal ve hizmetlerde kayıt/tescili  ve korunması isim patenti alma anlamında kullanılmaktadır. 

Alan adı yani kullandığınız web adresinizin adınıza tescilli olması ve kullanılması mutlak korunma anlamında algılanmamalıdır. Yine Ticaret Odalarına kayıt ve tescilli olsa bile yine mutlak koruma ve kullanım hakları olduğu şeklinde düşünülmemelidir. Yani kullandığınız alan adı ve ticaret unvanının önceden aynı mal ve hizmetlerde bir başkası adına tescilli olması halinde her iki tescil şekli de size öncelik hakkı ve koruma hakkı sağlamayacağı gibi marka tecavüzü niteliğinde görülebilir ve  ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Dolayısıyla alan adı, ticaret unvanı ve mal ve hizmetlerde kullanılan isimlerin hem önceden tescilli markalar arasında araştırma yapılması hem de Ticaret Odalarında da başvuru öncesi araştırılmasını öneriyoruz. Dahası Ticaret Oda kaydı ve marka tescili olmasa bile uzun süredir marka niteliğinde kullanılması halinde, marka hukuki bakımından sahibine öncelikli ve üstünlük hakları sağladığından başvuru aşamasında itiraz yoluyla, tescil edilmiş ise dava yoluyla kullanılan ismin terkin/hükümsüzlüğü sağlanabilir.


Sonuç olarak isim patenti almak için mutlaka konusunda deneyimli ve uzman marka ve patent vekillerinden destek alınması gerekir.


İki Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺2.580
BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺5.300

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


ZONGULDAK PATENT | İSİM PATENTİ NASIL ALINIR
ZONGULDAK PATENT | ALAN ADI TESCİL VE İSİM HAKKI

ZONGULDAK PATENT | ALAN ADI TESCİL VE İSİM HAKKI


Web alan adları/isimleri (domain) COM TR alan ismi dışındakilerin bir çoğu ilk gelen alır prensibi ile alınan isimlerdir. Ancak hangi tarihte alınmış olursa olsun bir başkası tarafından tescil edilmiş, firma, şirket veya  markanın aynısını veya benzerleri, karışıklık ve iltibas yaratma tehlikesi olan hatta çağrıştırma tehlikesi yaratan alan adları kullanılmaz. Aksi takdirde bu kullanım marka tecavüzü olarak kabul göreceğinden ciddi manevi maddi tazminatlar ve hatta ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

Zonguldak Patent olarak internet teknolojileri özellikle de mobil teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, dahası  4G teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte internet erişimin hızı ve yaygınlığı oldukça genişlediğinden alan adlarının daha çok değerlenecektir.

 

Masaüstü bilgisayarlarıyla mobil cihazlardaki kullanımlar farklıdır. Özellikle mobil kullanımlarda, kullanıcıların başta Google olmak üzere arama motorlarında aradığı sözcüklerin sıralandığı ilk sayfadaki alan adlarını tıkladığı ve ürün/hizmet aldığını, ve 4G teknolojisiyle birlikte masaüstü, laptop cihazlarından ziyade mobil cihazlar daha çok kullanılacağından ürün ve hizmet ile ilişkilendirilmiş alan adları çok daha fazla değerli hale gelecektir.

Zonguldak Patent jenerik, ayırt edici gücü düşük ve/veya ürün ve hizmetlerinin niteliklerini bildirir isimler olduğu gibi marka tescil başvurusu yapıldığında reddedilecek olmasına karşı bu vb. tek veya bileşke marka isimlerine tescil kriterleri kazandırmasının yanı sıra, yaratıcı fikirlerle ayırt edicilik kazandırılarak aynı ifadeyi kullanana üçüncü şahıs ve firmalara üstünlük kurmanızı sağlayacak yaratıcı projeler geliştirmektedir.

Com TR uzantılı alan adı isimleri marka tescil başvuru veya belgesi ve/veya ticaret sicil kayıtlarıyla tahsis ve tescil edilmektedir.

Zonguldak Patent olarak, özellikle marka tescili olmadan ticaret sicil kayıtları gösterilerek tahsis ve tescil edilen COM TR alan adları, alan adının asli unsurunu oluşturan firma veya şirket unvanları veya marka ibaresinin aynı veya benzerinin bir başkası tarafından tescil edilmiş olması halinde bu alan adını kullanamayacağı gibi tecavüz niteliğinde olacağından telafisi güç zararlarla karşılaşma riski nedeniyle tescil ve kullanımını önermiyoruz.


Bu arada Zonguldak Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi bulma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve şirket isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

 

Dahası Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yer alan ceza davalarıyla da karşı karşıya kalınabileceği mutlaka gözetilmelidir.

 

Bu konunda aynı veya benzer marka kullanımların tecavüz niteliğinde olduğu gibi, özellikle web sayfalarında başlık (Title), Açıklama(Description), Keywordlar dahil tescilli markanın aynısı veya benzeri veya karışıklık ve iltibas yaratacak, firma, şirket ve marka isimlerinin kullanılması marka tecavüzü niteliğinde olacağını açık ve net belirtmiştir.

 

Dolayısıyla şu anda binlerce web sayfasında aslında bir başkası adına tescil edilmiş.) örneğin “Gaziantep web tasarım”, “izmir web tasarım”, “sakarya web tasarım” vb. (İştiraki olduğumuz Etkin Patent ve ortakları adına tescillidir.) şirketimiz adına tescil edilmesine rağmen ilgili yüzlerce web sitesi, bu sözcüklerin arama motorlarında aranmasında doğal arama sonuçlarının ilk sayfasında sıralanması için, başlık ve açıklama kısmında yer vermesi marka tecavüzü niteliğindedir. Nitekim ilgili tüm firmalar hakkında yasal takipler yapılmakta veya yapılacaktır.

Onun için Zonguldak Patent olarak sadece alan adında kullanılan ifadeleri değil, slogan niteliğinde ve/veya ürün veya hizmetle ilişkilendirilmiş marka niteliğindeki ifadeleri kullanmadan önce bir başkası adına tescil edilip edilmediğinin mutlaka  marka araştırma yapılmasını ve en önemlisi tescil edildikten sonra kullanılmasını öneriyoruz.


Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺2.460
HİZMET ÜCRETİ ₺545= TOPLAM ₺3.103

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


İsim Patent Sorgulama Nedir?
İsim patenti Alma Nedir?
İsim Patenti Nedir?
Patent İsim Sorgulama nasıl yapılır?
İsim tescil belgesi nasıl alınır
Web Sitesi isim Tescili Nasıl Yapılır?
İsim Patent Fiyatları Nedir?


ONLİNE TESCİL


Zonguldak Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


Marka Tescil Tasarım Tescil
 

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


MARKA İSİMLERİ

Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isminin nasıl bulunacağı ve temel kriterlerini özet halinde BURADA bulabilirsiniz.

YENİ MARKA İSMİ YARATMAK

Zonguldak Patent yeni marka ismi yaratma kurallarını ve bunların maksimum gerekliliklerini yerine getiren yeni marka isimlerini oluşturmaktadır.

MARKA İSMİ BULMA

Nasıl marka ismi bulunur, hem tescil hem de markalaşmaya uygun marka ismi bulma yol ve yöntemleri ve temel kriterleri bulabilirsiniz.


İSİM TESCİL SORGULAMA

Marka, şirket ve firma isimlerinin tescil sorgulama ve araştırmalarının nerede ve nasıl yapılacağını ve konu hakkında uzman görüşlerini bulabilirsiniz.

FİRMA İSİMLERİ

Firma isimlerinin temel nitelikleri, yeni firma isimlerinin bulmanın yol ve yöntemlerimi ve kayıt tescil koşullarını ayrıntılı olarak burada bulabilirsiniz.

ŞİRKET İSİMLERİ

Hem Ticaret Odaları hem de Marka tescil kriterlerine uygun şirket isimlerinin bulunması ve kayıt/tescil koşullarını ve önerilerimizi bulabilirsiniz.


MARKA İSMİ OLUŞTURMA

Marka ismi oluşturma kriterlerini, temel prensipleri, dikkat edilecek hususları ve ayrıntılı görüş ve önerilerimizi burada bulabilirsiniz.

İSİM HAKKI ALMA

İsim hakkı almak ne demektir, isim hakkı kayıt tescil koşuları, kriterleri, süreç, süre ve tescilin nasıl alınabileceğine dair ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz.

PATENT ARAŞTIRMA

Ulusal ve Uluslararası önceden tescilli patent ve faydalı model kayıtlı veritabanları üzerinde araştırma ve incelemeye ait detaylı bilgi verilmektedir.

İsim Tescili Zonguldak Paten; isim tescili, isim patenti nasıl alınır, Firma, şirket, marka isim tescil nedir, şartları, maliyetleri, istenen belgeleri bulabilirsiniz. İsim Tescil 16-09-2021
İsim Tescili Zonguldak Patent olarak, isim tescili için hem ilgili marka isminin tescil kriterlerine sahip olup olmadığı hem de güçlü marka algısı yaratıp yaratmayacağı konularında konusunda uzman marka danışman ve marka vekillerince danışmanlık hizmetleri vermektedir.   Zonguldak Patent olarak mutlaka, isim tescili için seçilen firma, şirket veya markanın önceden tescilli marka isimleriyle, yani önceki isim hakkı ile aynı veya benzerlerinin olup olmadığı, karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratan marka isimlerinin olup olmadığının ve hatta çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığını marka sorgulama ve isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.  Öncelikle Zonguldak Patent marka danışmanlarınca  ayrıntılı incelenen marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini marka tescilbaşlıklı yazımızdan ve marka araştrma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka tescil sorgulama nedir ve nasıl yapılmalıdır başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz..  Şahıs isimleri ve/veya isim ve soyadı birlikte marka tescili yapılarak ilgili mal ve hizmet grupları için koruma altına alınabilir. İlgili isim veya isim ve soyadı ile oluşturulan bileşke marka kayıtlı mal ve hizmetlerde aynı ismi taşıyan şahıs/şahıslar tarafından da tescil edilmedikçe kullanılamaz. Hepsini Göster Menu İsim Tescili Nasıl Alınır İsim Patenti Nasıl Alınır Alan Adı Tescil ve İsim Hakkı Online Tescil Diğer Hizmetler ZONGULDAK PATENT | İSİM TESCİLİ NASIL ALINIR İsim tescili almak için öncelikle tercih edilen isimlerin nitelikleri ve markalaşmaya uygun olup olmadığı mutlaka gözetilmelidir. Ayrıca isim tescil başvuru öncesi mutlaka önceden aynı/benzer isimlerin tescilli olup olmadığı araştırılmalıdır. Uzman tarafından İsim sorgulama sonucunda bir başkası adına aynı/benzer tescillerin olmaması halinde, konusunda deneyimli ve bilgili marka ve patent vekilleri aracılığıyla  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru ve tescil işlemlerine başlanmalıdır.Zonguldak Patent olarak özellikle soyad isimlerin sıklıkla marka olarak kullanılması nedeniyle aynı ad/soyad isimlerinin veya ikisinin bir arada aynı mal ve hizmet gruplarında farklı yörelerde kullanıldıklarını biliyoruz. Şimdilik herhangi bir sorun yaşanmaması sonradan da bir sorun yaşanmayacağı anlamına gelmemelidir. Özellikle de tescil edilmiş (yani patentlenmiş) isimlerin kendi isim ve soy isimleriniz olsa bile kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edileceğinden ciddi manevi ve maddi kayıplar sebebiyet verebilir. Zonguldak Patent olarak bir kısım mal ve hizmetler hariç şahıs isim ve soy isimlerinin firma, şirket ve  marka olarak kullanılmasını önermiyoruz. Şahıs isim ve soy isimlerinden oluşturulmuş markalara bilinirlik kazandırmak ve ayırt edicilik kazandırmak veya ticareti yapılan mal ve hizmet gruplarıyla ilişkilendirmek oldukça güçtür.   Zonguldak Patent Olarak gerçekten kendi isim ve soy ismi ile ünlenmiş veya üretilen ürün ve hizmetlerin kişinin yetenekleriyle özdeşleşmesi halinde örneğin, ressamlar, tasarımcılar, sanatçılar vb. alanlarda faaliyet gösteren şahısların isim ve soy isimleriyle marka oluşturması halinde bu bilinirlikten oldukça yarar sağlayabilir. Ancak şöhretli ve tanınmış kişilerin isimlerinin bir başkası tarafından tescili ve kullanılması aynı etkiyi yaratmayacağı da unutulmamalıdır. Zonguldak Patent olarak iştiraki olduğumuz Etkin Patent ve 70 çözüm ortağımız ile birlikte yürüttüğümüz marka şehir projesi kapsamında yerel isimlerinin gelecekte çok önemli kazanımları olacağını, özellikle o yöre ile ünlenmiş veya ünlenme ihtimali olan isimlerin çok önemli marka değerleri olacağını öngördüğümüzden, ilgili yöre ile ünlenmiş mal ve hizmet grupları için isim tescili yapılmasını öneriyoruz. Bu arada çözüm ortağımız Etkin Patent uzmanlarınca hazırlanmış isim tescili başlıklı yazının da incelenmesini öneriyoruz.   Başka bir coğrafi bölgede ünlenmiş yöresel bir ürünün bir başka yörede marka olarak kullanılmasının yarardan çok zarar verebilir. Dolayısıyla isim tescili yapılacak marka seçiminde çok dikkatli olunması gerekir. Bugün için konumlandırılan marka isimlerinin bir değeri olmayabilir ama gelecekte oldukça değerlenebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.  Zonguldak Patent marka isim tescillerinin yanı sıra gelecek öngörüleri üzerine yaratıcı projelerle konumlandırılmış yeni marka isimlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺1.525  BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺4.245 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka İsimleri İsim Tescil Sorgulama İsim Tescil Fiyatları Marka İsmi Bulma Diğer İlgili Konular Yeni Marka İsmi Yaratmak Şirket İsimleri Firma İsimleri İsim Hakkı Alma Tek Sınıflı Marka Başvuru İki Sınıflı Marka Başvuru ZONGULDAK PATENT | İSİM PATENTİ NASIL ALINIR İsim patenti şirket veya firma isimlerinin veya mal ve hizmetlerde kullanılacak marka isimlerinin tescil yoluyla korunması ve hak sahibi olma anlamında algılanmakta ve  kullanılmaktadır. Yani isim patenti demek aslında marka tescili demektir.Hemen hatırlatmak isteriz ki, alan adları, Ticaret Odalarına kayıt tescil koşulları ile marka tescil koşulları oldukça farklılık arz etmektedir.İSİM PATENTİ NEDİRİsim Patenti, şirket ve firmalar için kullanılan unvanlar, alan adları (domainler) ismin kullanılacak mal ve hizmetlerde  marka tescil yoluyla tescil ve korunması anlamında kullanılmaktadır.İSİM PATENTİ ALMAMarka niteliğinde kullanılacak isimlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, kayıtlı mal ve hizmetlerde kayıt/tescili  ve korunması isim patenti alma anlamında kullanılmaktadır. Alan adı yani kullandığınız web adresinizin adınıza tescilli olması ve kullanılması mutlak korunma anlamında algılanmamalıdır. Yine Ticaret Odalarına kayıt ve tescilli olsa bile yine mutlak koruma ve kullanım hakları olduğu şeklinde düşünülmemelidir. Yani kullandığınız alan adı ve ticaret unvanının önceden aynı mal ve hizmetlerde bir başkası adına tescilli olması halinde her iki tescil şekli de size öncelik hakkı ve koruma hakkı sağlamayacağı gibi marka tecavüzü niteliğinde görülebilir ve  ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.Dolayısıyla alan adı, ticaret unvanı ve mal ve hizmetlerde kullanılan isimlerin hem önceden tescilli markalar arasında araştırma yapılması hem de Ticaret Odalarında da başvuru öncesi araştırılmasını öneriyoruz. Dahası Ticaret Oda kaydı ve marka tescili olmasa bile uzun süredir marka niteliğinde kullanılması halinde, marka hukuki bakımından sahibine öncelikli ve üstünlük hakları sağladığından başvuru aşamasında itiraz yoluyla, tescil edilmiş ise dava yoluyla kullanılan ismin terkin/hükümsüzlüğü sağlanabilir.Sonuç olarak isim patenti almak için mutlaka konusunda deneyimli ve uzman marka ve patent vekillerinden destek alınması gerekir. İki Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺2.580BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺5.300 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka İsmi Oluşturma Marka Değeri Hesaplama Marka Değerleme Metodları Marka Stratejileri Diğer İlgili Konular Marka Tescil Marka Logo Tescili Nasıl Yapılır Marka Sorgulama Yurtdışı Marka Sorgulama Üç Sınıflı Marka BaşvuruDört Sınıflı Marka Başvuru ZONGULDAK PATENT | ALAN ADI TESCİL VE İSİM HAKKI Web alan adları/isimleri (domain) COM TR alan ismi dışındakilerin bir çoğu ilk gelen alır prensibi ile alınan isimlerdir. Ancak hangi tarihte alınmış olursa olsun bir başkası tarafından tescil edilmiş, firma, şirket veya  markanın aynısını veya benzerleri, karışıklık ve iltibas yaratma tehlikesi olan hatta çağrıştırma tehlikesi yaratan alan adları kullanılmaz. Aksi takdirde bu kullanım marka tecavüzü olarak kabul göreceğinden ciddi manevi maddi tazminatlar ve hatta ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.   Zonguldak Patent olarak internet teknolojileri özellikle de mobil teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, dahası  4G teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte internet erişimin hızı ve yaygınlığı oldukça genişlediğinden alan adlarının daha çok değerlenecektir.   Masaüstü bilgisayarlarıyla mobil cihazlardaki kullanımlar farklıdır. Özellikle mobil kullanımlarda, kullanıcıların başta Google olmak üzere arama motorlarında aradığı sözcüklerin sıralandığı ilk sayfadaki alan adlarını tıkladığı ve ürün/hizmet aldığını, ve 4G teknolojisiyle birlikte masaüstü, laptop cihazlarından ziyade mobil cihazlar daha çok kullanılacağından ürün ve hizmet ile ilişkilendirilmiş alan adları çok daha fazla değerli hale gelecektir. Zonguldak Patent jenerik, ayırt edici gücü düşük ve/veya ürün ve hizmetlerinin niteliklerini bildirir isimler olduğu gibi marka tescil başvurusu yapıldığında reddedilecek olmasına karşı bu vb. tek veya bileşke marka isimlerine tescil kriterleri kazandırmasının yanı sıra, yaratıcı fikirlerle ayırt edicilik kazandırılarak aynı ifadeyi kullanana üçüncü şahıs ve firmalara üstünlük kurmanızı sağlayacak yaratıcı projeler geliştirmektedir. Com TR uzantılı alan adı isimleri marka tescil başvuru veya belgesi ve/veya ticaret sicil kayıtlarıyla tahsis ve tescil edilmektedir. Zonguldak Patent olarak, özellikle marka tescili olmadan ticaret sicil kayıtları gösterilerek tahsis ve tescil edilen COM TR alan adları, alan adının asli unsurunu oluşturan firma veya şirket unvanları veya marka ibaresinin aynı veya benzerinin bir başkası tarafından tescil edilmiş olması halinde bu alan adını kullanamayacağı gibi tecavüz niteliğinde olacağından telafisi güç zararlarla karşılaşma riski nedeniyle tescil ve kullanımını önermiyoruz. Bu arada Zonguldak Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi bulma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve şirket isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.   Dahası Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yer alan ceza davalarıyla da karşı karşıya kalınabileceği mutlaka gözetilmelidir.   Bu konunda aynı veya benzer marka kullanımların tecavüz niteliğinde olduğu gibi, özellikle web sayfalarında başlık (Title), Açıklama(Description), Keywordlar dahil tescilli markanın aynısı veya benzeri veya karışıklık ve iltibas yaratacak, firma, şirket ve marka isimlerinin kullanılması marka tecavüzü niteliğinde olacağını açık ve net belirtmiştir.   Dolayısıyla şu anda binlerce web sayfasında aslında bir başkası adına tescil edilmiş.) örneğin “Gaziantep web tasarım”, “izmir web tasarım”, “sakarya web tasarım” vb. (İştiraki olduğumuz Etkin Patent ve ortakları adına tescillidir.) şirketimiz adına tescil edilmesine rağmen ilgili yüzlerce web sitesi, bu sözcüklerin arama motorlarında aranmasında doğal arama sonuçlarının ilk sayfasında sıralanması için, başlık ve açıklama kısmında yer vermesi marka tecavüzü niteliğindedir. Nitekim ilgili tüm firmalar hakkında yasal takipler yapılmakta veya yapılacaktır.Onun için Zonguldak Patent olarak sadece alan adında kullanılan ifadeleri değil, slogan niteliğinde ve/veya ürün veya hizmetle ilişkilendirilmiş marka niteliğindeki ifadeleri kullanmadan önce bir başkası adına tescil edilip edilmediğinin mutlaka  marka araştırma yapılmasını ve en önemlisi tescil edildikten sonra kullanılmasını öneriyoruz. Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺2.460HİZMET ÜCRETİ ₺545= TOPLAM ₺3.103 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Yurtdışı Marka Tescil Marka Tescil Yenileme Marka Devir Marka İtiraz Diğer İlgili Konular Marka İzleme ve Takip Marka Tescil Sorgulama Nedir ve Nasıl Yapılmalıdır Marka Tescil Belgesi Nedir Nasıl Alınır Marka Tescil Süresi Nedir  Marka Tescil YenilemeMarka Devir Sıkça Sorulan Sorular (SSS) İsim Patent Sorgulama Nedir? İsim patent sorgulama, marka veya alan adı olarak kullanılan isimlerin kayıt ve tescili anlamında olup, yukarıdaki “İsim Tescil Sorgulama” linkinden önceden başvuru ve kayıt edilmiş isimler arasında araştırma ve sorgulama yapabilirsiniz. İsim patenti Alma Nedir? İsim Patent alma demek, ürün veya hizmetlerde kullanılacak isimlerin veya alan adı isimlerinin kayıt/tescil edilerek koruma altına alınması demektir. İsim Patenti Nedir? İsim Patenti, mal ve hizmetlerde kullanılan/kullanılacak isimler veya web sayfası olarak kullandığınız alan adlarının tescil edilerek ilgili mal ve hizmetler koruma altına alınması demektir. Patent İsim Sorgulama nasıl yapılır? Patent isim sorgulama demek önceden tescilli marka niteliğindeki isimlerin araştırması anlamındadır. Onun için mal ve hizmetlerde kullanılacak isimlere ilişkin detayları ve araştırma alanlarını yukarıdaki isim tescil sorgulama linkinden, şayet ticaret unvanı olarak araştırma yapmak istiyorsanız bulunduğunuz ilin sanayi ve ticaret odalarının web sayfalarında veya bizzat buralara giderek inceleme yapmanız gerekmektedir. İsim tescil belgesi nasıl alınır İsim tescil belgesi, ilgili isim hangi mal ve hizmetlerde kullanılacak önce marka tescil başvurusu yapılır. Tescil sürecinde herhangi bir itiraz ve ret kararı olmazsa başvurunuz kesinleşir ve marka tescil belgesi verilir. Yani isim tescil belgesi aslında marka tescil belgesidir. Web Sitesi isim Tescili Nasıl Yapılır? Web sitesi isim tescili için, öncelikle web sitesinin hangi mal ve hizmetlerde faaliyet göstereceği tespit edilmeli, sonradan ilgili mal ve hizmetlerde marka tescil başvurusu yapılmaktadır. Tescil sürecinde herhangi bir itiraz veya ret kararı olmaması halinde tescil kesinleşir ve ücretini ödemek koşuluyla başvuru sahibine tescil belgesi gönderilir. İsim Patent Fiyatları Nedir? İsim patent fiyatları için öncelikle ilgili ismin hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı tespit edilir, sonradan da bu mal ve hizmetler kaç sınıfta ise ona göre maliyet oluşur. Yani ücretler sınıf sayısına göre belirlenmektedir. Ayrıntılar için marka tescil ücreti sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. ONLİNE TESCİL Zonguldak Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR Marka Tescil Tasarım Tescil   DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. MARKA İSİMLERİ Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isminin nasıl bulunacağı ve temel kriterlerini özet halinde BURADA bulabilirsiniz. YENİ MARKA İSMİ YARATMAK Zonguldak Patent yeni marka ismi yaratma kurallarını ve bunların maksimum gerekliliklerini yerine getiren yeni marka isimlerini oluşturmaktadır. MARKA İSMİ BULMA Nasıl marka ismi bulunur, hem tescil hem de markalaşmaya uygun marka ismi bulma yol ve yöntemleri ve temel kriterleri bulabilirsiniz. İSİM TESCİL SORGULAMA Marka, şirket ve firma isimlerinin tescil sorgulama ve araştırmalarının nerede ve nasıl yapılacağını ve konu hakkında uzman görüşlerini bulabilirsiniz. FİRMA İSİMLERİ Firma isimlerinin temel nitelikleri, yeni firma isimlerinin bulmanın yol ve yöntemlerimi ve kayıt tescil koşullarını ayrıntılı olarak burada bulabilirsiniz. ŞİRKET İSİMLERİ Hem Ticaret Odaları hem de Marka tescil kriterlerine uygun şirket isimlerinin bulunması ve kayıt/tescil koşullarını ve önerilerimizi bulabilirsiniz. MARKA İSMİ OLUŞTURMA Marka ismi oluşturma kriterlerini, temel prensipleri, dikkat edilecek hususları ve ayrıntılı görüş ve önerilerimizi burada bulabilirsiniz. İSİM HAKKI ALMA İsim hakkı almak ne demektir, isim hakkı kayıt tescil koşuları, kriterleri, süreç, süre ve tescilin nasıl alınabileceğine dair ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz. PATENT ARAŞTIRMA Ulusal ve Uluslararası önceden tescilli patent ve faydalı model kayıtlı veritabanları üzerinde araştırma ve incelemeye ait detaylı bilgi verilmektedir.
Gazipaşa Cd. 67030 Zonguldak +90 212 212 35 17 Zonguldak Patent

Zonguldak Patent Logo

HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

Bülent AYDIN
Bülent AYDIN
Yayınlama Tarihi: 16-09-2021

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.Ayrıca, marka şehir proje kapsa..

Takip Edin